ЗАР
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР
Дугаар Огноо Тэргүү
16/02 2023.02.10 Нээлттэй Өвөрхангай хөтөлбөр батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 7 хуудас. Энд дарж уншина уу)
86 2021.12.24 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 5 хуудас. Энд дарж уншина уу)
66 2021.11.08 "Нэг өрх-Нэг ажлын байр" хөтөлбөр
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
72 2021.11.08 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 5 хуудас. Энд дарж уншина уу)
55 2021.09.08 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
50 2021.08.09 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
43 2021.06.30 Иргэний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
44 2021.06.30 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 4 хуудас. Энд дарж уншина уу)
45 2021.06.30 Завсэгт хүчний 256 дугаар ангийг төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
37 2021.06.17 Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлөбөр батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
39 2021.06.17 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 11 хуудас. Энд дарж уншина уу)
40 2021.06.17 Нарийнтээл сумыг төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
35 2021.05.20 Шатар хөтөлбөр батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 8 хуудас. Энд дарж уншина уу)
30 2021.04.26 "Амар тайван Өвөрхангай "хөтөлбөр батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 12 хуудас. Энд дарж уншина уу)
29 2021.04.12 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
23 2021.03.09 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 7 хуудас. Энд дарж уншина уу)
13 2021.02.09 "Баянтээг түлш" ОНӨХХК байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 9 хуудас. Энд дарж уншина уу)
15 2021.02.09 "Өв агро гурил тэжээлийн үйлдвэр" ОНӨХХК байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 10 хуудас. Энд дарж уншина уу)
06 2021.01.14 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
77 2020.12.15 "Онги -ус суваг" орон нутгийн өмчит ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
78 2020.12.15 "Хархорин -ус суваг" орон нутгийн өмчит ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
76 2020.11.27 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 5 хуудас. Энд дарж уншина уу)
65 2020.10.19 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
58 2020.09.04 "Хужирт эрдэс баялаг" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газар болгон өөрчлөх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
54 2020.08.26 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
51 2020.08.11 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
40 2020.05.28 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
34 2020.05.14 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
29 2020.04.24 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 3 хуудас. Энд дарж уншина уу)
22 2020.04.09 Шатар хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
17 2020.03.10 Цэвэрлэх байгууламжийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоох тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
19 2020.03.10 Зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
15 2020.02.17 Хяналтын ажлын хэсэг байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
16 2020.02.17 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
13 2020.01.31 Нэрэмжит болгох тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
14 2020.01.31 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 3 хуудас. Энд дарж уншина уу)
14 2020.01.31 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 3 хуудас. Энд дарж уншина уу)
85 2019.11.21 Журам шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 3 хуудас. Энд дарж уншина уу)
56 2019.08.29 Хүмүүнлэгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 5 хуудас. Энд дарж уншина уу)
57 2019.08.29 Гэр хорооллын төлөвлөлт хийхэд баримтлах аргачилсан заавар батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 10 хуудас. Энд дарж уншина уу)
12 2019.02.21 Хөтөлбөр батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 4 хуудас. Энд дарж уншина уу)
77 2018.11.12 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 5 хуудас. Энд дарж уншина уу)
09 2018.02.13 Мэргэжлийн баг, Аддиктологийн багийн ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
98 2017.11.28 Аймгийн Эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх хөтөлбөр
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 8 хуудас. Энд дарж уншина уу)
82 2017.10.09 Ажлын чиглэл батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
26 2017.04.07 Журам батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 4 хуудас. Энд дарж уншина уу)
15 2017.02.03 Тарималыг тариалангийн талбайн сэлгээнд тариалах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
61 2016.10.24 "School police" эргүүл ажиллах журам батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 4 хуудас. Энд дарж уншина уу)
Хандалт
Өнөөдөр: 20
Өнөөдөр /нийт/: 49
Энэ жил: 1857
Энэ жил /нийт/: 4117