ЗАР
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР
ДД Дугаар Огноо Тэргүү
1 21/01 2023.08.11 Аймгийн зарим газар нутгийг тусгай хэрэгцээнд авах санал уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 0 хуудас. Энд дарж уншина уу)
2 21/06 2023.08.11 Нийтийн сонсгол зохион байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 0 хуудас. Энд дарж уншина уу)
3 86 2021.12.24 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 5 хуудас. Энд дарж уншина уу)
4 66 2021.11.08 "Нэг өрх-Нэг ажлын байр" хөтөлбөр
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
5 72 2021.11.08 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 5 хуудас. Энд дарж уншина уу)
6 55 2021.09.08 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
7 50 2021.08.09 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
8 43 2021.06.30 Иргэний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
9 44 2021.06.30 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 4 хуудас. Энд дарж уншина уу)
10 45 2021.06.30 Завсэгт хүчний 256 дугаар ангийг төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
11 37 2021.06.17 Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлөбөр батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
12 39 2021.06.17 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 11 хуудас. Энд дарж уншина уу)
13 40 2021.06.17 Нарийнтээл сумыг төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
14 35 2021.05.20 Шатар хөтөлбөр батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 8 хуудас. Энд дарж уншина уу)
15 30 2021.04.26 "Амар тайван Өвөрхангай "хөтөлбөр батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 12 хуудас. Энд дарж уншина уу)
16 29 2021.04.12 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
17 23 2021.03.09 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 7 хуудас. Энд дарж уншина уу)
18 13 2021.02.09 "Баянтээг түлш" ОНӨХХК байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 9 хуудас. Энд дарж уншина уу)
19 15 2021.02.09 "Өв агро гурил тэжээлийн үйлдвэр" ОНӨХХК байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 10 хуудас. Энд дарж уншина уу)
20 06 2021.01.14 Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
21 77 2020.12.15 "Онги -ус суваг" орон нутгийн өмчит ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
22 78 2020.12.15 "Хархорин -ус суваг" орон нутгийн өмчит ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
23 76 2020.11.27 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 5 хуудас. Энд дарж уншина уу)
24 65 2020.10.19 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
25 58 2020.09.04 "Хужирт эрдэс баялаг" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газар болгон өөрчлөх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
26 54 2020.08.26 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
27 51 2020.08.11 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
28 40 2020.05.28 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
29 34 2020.05.14 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
30 29 2020.04.24 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 3 хуудас. Энд дарж уншина уу)
31 17 2020.03.10 Цэвэрлэх байгууламжийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоох тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
32 19 2020.03.10 Зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
33 15 2020.02.17 Хяналтын ажлын хэсэг байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
34 16 2020.02.17 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
35 13 2020.01.31 Нэрэмжит болгох тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
36 14 2020.01.31 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 3 хуудас. Энд дарж уншина уу)
37 14 2020.01.31 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай - 3 хуудас. Энд дарж уншина уу)
38 85 2019.11.21 Журам шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 3 хуудас. Энд дарж уншина уу)
39 56 2019.08.29 Хүмүүнлэгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 5 хуудас. Энд дарж уншина уу)
40 57 2019.08.29 Гэр хорооллын төлөвлөлт хийхэд баримтлах аргачилсан заавар батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 10 хуудас. Энд дарж уншина уу)
41 11/04 2019.06.03 Журам батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 3 хуудас. Энд дарж уншина уу)
42 77 2018.11.12 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 5 хуудас. Энд дарж уншина уу)
43 09 2018.02.13 Мэргэжлийн баг, Аддиктологийн багийн ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
44 98 2017.11.28 Аймгийн Эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх хөтөлбөр
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Хөтөлбөр - 8 хуудас. Энд дарж уншина уу)
45 82 2017.10.09 Ажлын чиглэл батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
46 26 2017.04.07 Журам батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 4 хуудас. Энд дарж уншина уу)
47 15 2017.02.03 Тарималыг тариалангийн талбайн сэлгээнд тариалах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
48 61 2016.10.24 "School police" эргүүл ажиллах журам батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэр, Бусад шийдвэр - 4 хуудас. Энд дарж уншина уу)
Хандалт
Өнөөдөр: 4
Өнөөдөр /нийт/: 4
Энэ жил: 3838
Энэ жил /нийт/: 8636