ЗАР
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР
ДД Дугаар Огноо Тэргүү
1 19/01 2023.05.23 Орон нутгийн өмчит “Баянтээг түлш” ХХК-ийн талаар авах арга хэмжээний тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
2 19/02 2023.05.23 Орон нутгийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
3 19/03 2023.05.23 Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
4 19/04 2023.05.23 Журам батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
5 18/01 2023.04.14 Дуудлага худалдааны орлого хуваарилах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
6 18/03 2023.04.14 Аймгийн зарим газар нутгийг Улсын тусгай хамгаалалтад авах санал уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
7 18/04 2023.04.14 Санал дэмжих тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
8 18/05 2023.04.14 Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
9 18/06 2023.04.14 Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
10 18/07 2023.04.14 Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
11 18/08 2023.04.14 Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох боломжтой талбайд санал өгөх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
12 17/03 2023.03.28 Шашны байгууллагын нэр өөрчлөх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 0 хуудас. Энд дарж уншина уу)
13 17/04 2023.03.28 Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
14 17/05 2023.03.28 Аймгийн сонгуулийн хороог байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
15 16/01 2023.02.10 Төлөвлөгөө батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 7 хуудас. Энд дарж уншина уу)
16 16/04 2023.02.10 Зөрчлийн улмаас түр саатуулагдсан тээврийн хэрэгслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
17 16/07 2023.02.10 “Онги-Ус суваг” орон нутгийн өмчит ХХК-ийн ТУЗ бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
18 16/08 2023.02.10 “Баянтээг түлш” ОНӨ ХХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
19 16/09 2023.02.10 “Хархорин-Ус суваг” ОНӨ ХХК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
20 16/11 2023.02.10 Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
21 16/12 2023.02.10 Нөхөн сонгууль товлон зарлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
22 16/17 2023.02.10 Нийтийн сонсгол зохион байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
23 15/02 2022.12.02 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн дүн, 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 31 хуудас. Энд дарж уншина уу)
24 15/05 2022.12.02 Зорилтот жил болгон зарлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
25 15/09 2022.12.02 Аймгийн ИТХ-ын Зөвлөл байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
26 13/04 2022.09.28 Иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 10 хуудас. Энд дарж уншина уу)
27 09/08 2022.02.25 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 5 хуудас. Энд дарж уншина уу)
28 09/09 2022.02.25 "Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах стратеги төлөвлөгөө" батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
29 05/02 2021.07.08 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 4 хуудас. Энд дарж уншина уу)
30 03/02 2020.12.02 Өвөрхангай аймгийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 17 хуудас. Энд дарж уншина уу)
31 03/03 2020.12.02 Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 36 хуудас. Энд дарж уншина уу)
32 01/01 2020.10.26 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
Хандалт
Өнөөдөр: 13
Өнөөдөр /нийт/: 20
Энэ жил: 3608
Энэ жил /нийт/: 8234